Termeni si conditii

Art. 1. Prevederi generale

Initiatorul site-ului drumultau.nn.ro („Site-ul”), cat si organizatorul Campaniei desfasurata pe Site este societatea comerciala NN Asigurari de Viata S.A. (denumita in continuare “Organizatorul”) cu sediul social in Bucuresti, Str. Costache Negri nr. 1-5, sector 5, Numar de inregistrare Registrul Comertului: J40/475/1997, Cod Unic de Inregistrare: 9100488, Înregistrat ca operator de date cu caracter personal cu numărul 160, reprezentata prin dnul Marius Popescu – Director General si dna Carmen Soare – Director Marketing.

Site-ul va fi administrat prin intermediul agenţiei Webstyler S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, str. Istriei, nr. 4, bl. 21E, ap.9, sector 3, avand punct de lucru in Bucuresti, str. Leonida nr. 19, sector 2, cod postal 020556, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4912/2002, cod fiscal RO 14690202, inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 2888; telefon 021 233 31 00, fax 021 233 31 03, reprezentata prin dl. Bogdan Nitu, in calitate de Director General, in calitate de imputernicit al Organizatorului, denumita in continuare „Administratorul Site-ului".

Participantilor li se pune in vedere ca acest site nu este organizat, initiat, supervizat, sponsorizat, administrat, asociat sau promovat de Facebook.

Art. 2. Drept de participare

Aceasta aplicatie poate fi folosita de orice persoana fizica („Participant”/”Utilizator”) care respecta termenii si conditiile si indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

- este cetatean roman, cu domiciliul stabil in Romania si

- are minim 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei si

- este posesorul unei adrese de e-mail valide

Organizatorul nu are obligatia de a verifica si de a certifica titlul Participantului asupra contului de e-mail cu care acesta participa in Aplicatie.

Art. 3. Mecanismul functionarii aplicatiei

Participantii au dreptul sa posteze pe propria raspundere pe site-ul drumultau.nn.ro povestile lor legate de ceea ce considera a fi esential in viata lor sub forma de text (maxim 111 de caractere) si materiale foto (imagini de tip .jpg sau .png de dimensiune maxima de 5MB) definite in cele ce urmeaza „Materiale”. Participantii pot salva aceste Materiale ca postere electronice pe care sa si le trimita pe adresa personala de email si/sau sa le posteze pe pagina personala de Facebook.

3.2. Participantii pot alege sa bifeze in Site ca Materialele incarcate de ei sa primeasca statut de material public si astfel sa poata fi folosite de catre Administratorul site-ului pentru a fi publicate in zona de continut public a site-ului – sectiunea „Galerie” si accesate de orice utilizator al Site-ului, precum si de orice Participant.

3.3. Administratorul site-ului isi rezerva dreptul de a filtra si modera materialele care sunt incarcate pe site.

3.4. Pentru a finaliza inscrierea Materialului, Participantul trebuie sa fie de acord cu acesti termeni si conditii si sa parcurga toate etapele necesare.

3.5. Administratorul site-ului isi rezerva dreptul ca, in termen de 2 zile lucratoare de la data inscrierii materialului in aplicatie, sa-l stearga, in cazul in care nu respecta prevederile art. 4 al acestor termeni si conditii.

3.6. In situatiile in care Organizatorul va dori sa foloseasca materialele postate de catre Utilizatori pe Site in materiale de marketing (reclame video, fotografii outdoor, pop-uri, bannere online etc.) acesta are obligatia de a solicita in prealabil toate acordurile necesare utilizarii Materialelor respective, incluzand, dar fara a se limita la, acordul scris al fiecaruia dintre titularii drepturilor de autor aferente Materialelor.

Art. 4. Conditii de inscriere a Materialelor

4.1.Orice Participant trebuie sa respecte cumulativ urmatoarele cerinte obligatorii. In caz contrar, Administratorul va sterge respectivele materiale de pe site.

- sa nu incarce Materiale cu continut pornografic, ofensator, care contin injurii, care descriu orice forma de violenta sau prezinta scene in care se produce durere cuiva sau scene de violenta sexuala sau de cruzime, care prezinta arme de orice fel, care constituie o incalcare a legii sau orice modalitate prin care aceasta ar putea fi incalcata, care prezinta consum de droguri ilegale, care promoveaza rasismul, sexismul, homofobia, discriminarea etnica sau sociala, care dovedesc caracter abuziv, indecent, calomniator sau obscen, care pot aduce prejudicii unei persoane, afaceri sau intreprinderi, care sunt protejate de drepturi de autor care nu apartin Participantului, ci unei terte parti, care contin publicitate sau materiale promotionale ale unor competitori directi sau indirecti ai Organizatorului;

- sa nu incarce Materiale care vor afecta in vreun mod brandul, marcile, produsele, serviciile sau imaginea Organizatorului si/sau a Administratorului Site-ului sau ale partenerilor lor;

- sa nu incarce Materiale cu continut denigrator sau ofensator la adresa oricarei persoane fizice sau juridice;

- sa nu distribuie, incarce, publice Materiale care sa contina virusi sau coduri de programe, fisiere corupte sau programe menite sa intrerupa, sa distruga sau sa limiteze buna functionalitate a unui software, hardware, a unei retele, a unui server sau a altor echipamente;

- sa nu incarce Materiale comerciale, publicitare sau sa transmita comentarii, de natura comerciala care, in mod direct sau indirect vor promova anumite produse sau servicii, promotii, campanii etc. De asemnenea, e interzisa solicitarea altor Participanti sa devina membri / utilizatori / vizitatori ai vreunui site, grup de discutie, organizatie etc.

4.2. Participantul este unic responsabil pentru orice consecinte directe sau indirecte care pot aparea ca urmare a participarii cu Materiale in site-ul drumultau.nn.ro, incluzand, dar fara a se limita la consecintele juridice rezultand din nerespectarea legislatiei privind protectia drepturilor de autor.

4.3. Organizatorul/Administratorul Site-ului isi rezerva dreptul de a dispune oricand masuri privind restrictionarea accesului oricarui utilizator/vizitator care incalca prevederile prezentului document sau este suspect ca incalca drepturi de autor si/sau alte drepturi de proprietate intelectuala.

4.4. Organizatorul/Administratorul Site-ului isi rezerva dreptul de a derula campania impreuna cu toate facilitatile oferite Participantilor (creare de colaj, creare de cover pentru Facebook, trimitere de colaj pe e-mail, postare link catre colaj in Facebook, postare poza cu colaj in Facebook, aprecierea unui colaj in Facebook (like), publicarea unui colaj in Galeria siteului, aceste exemple nefiind exhaustive) pe o perioada limitata de timp cuprinsa intre 3 iunie 2015 si 31 iulie 2015, perioada care poate sa suporte modificari.

Dupa data incheierii campaniei functonalitatile se opresc, Participantii nemaiputand sa creeze colaje, sa posteze linkuri catre colajul lor in Facebook, sa foloseasca optiunea Like in Facebook, sa trimita colajul pe e-mail, publicarea unui colaj in Galeria siteului, aceste exemple nefiind exhaustive. Oprirea acestor functionalitati se va face fara niciun fel de preaviz explicit sau implicit catre utilizatori si/sau vizitatori. De asemenea, organizatorul/administratorul Site-ului isi rezerva dreptul de a inchide accesul public la site in orice moment al derularii campaniei sau ulterior fara niciun fel de preaviz explicit sau implicit catre utilizatori si/sau vizitatori.

Art. 5. Raspundere si rezolvarea litigiilor

5.1. In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator/Administratorul Site-ului si Participanti, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente de la sediul Organizatorului/Admimistratorului Site-ului, dupa caz.

5.2. Administratului site-ului va lua toate masurile necesare pentru a garanta integritatea site-ului. Totusi, Organizatorul si Administratorul site-ului nu pot fi, sub nici o forma, responsabili pentru orice acte sau omisiuni din partea angajatilor, asociatilor, partenerilor de afaceri sau agenti in desfasurarea site-ului care ar putea produce inconveniente sau prejudicii Participantilor. De asemenea, Organizatorul si Administratorul site-ului nu vor fi responsabili pentru orice erori sau nefunctionari care afecteaza participarea la aceasta Campanie sau pentru orice prejudiciu care ar putea sa apara in urma accesarii sau utilizarii Site-ului, a descarcarii oricarui material, informatie, text, imagine, fisier video sau audio de pe acest Site.

5.3. Atat Organizatorul, Administratorul Site-ului, cat si managerii, coordonatorii, membrii, partenerii, angajatii, agentii, consultantii, furnizorii, contractorii si sponsorii acestora nu isi asuma responsabilitatea pentru orice pierdere sau dauna direct sau indirect rezultata din folosirea Site-ului sau pentru orice pierdere sau dauna rezultata in legatura cu desfasurarea Campaniei.

5.4. In situatia in care in cadrul Site-ului vor fi disponibile link-uri catre alte site-uri, accesarea acestora este la libera alegere a utilizatorului, iar proprietarii site-urilor in cauza vor purta raspunderea integral in privinta continutului acestora. Organizatorul/Administratorul Site-ului nu controleaza si nu sunt raspunzatori pentru conditiile de confidentialitate, securitate si de functionalitate ale acestor site-uri. In cazul in care utilizatorul intra printr-un link pe astfel de site-uri, isi asuma personal orice fel de risc. Fara a se limita la cele mai sus mentionate, Organizatorul/Administratorul Site-ului isi declina in mod special orice raspundere daca aceste site-uri: (a) incalca drepturile de proprietate intelectuala ale unei terte parti; (b) sunt inexacte, incomplete sau contin informatii inselatoare; (c) au caracter comercial sau nu raspund indeplinirii unui scop licit, moral si conform ordinii publice; (d) nu ofera o securitate adecvata; (e) contin virusi sau alte elemente cu caracter distructiv; (f) sunt licentioase, calomnioase ori lezeaza in orice mod interesele sau drepturile utilizatorului etc., insa nelimitat la situatiile de mai sus.

5.5. Orice utilizator al Site-ului sau Partipant se va adresa Administratorului Site-ului sau Oragnizatorului pentru orice nemultumiri, neintelegeri sau reclamatii in legatura cu orice aspecte legate de Site sau Campanie prin trimiterea unei cereri in forma scrisa pe adresele postale mentionate in Art. 1 – Prevederi generale.

Art. 6. Prelucrarea datelor cu caracter personal

6.1. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, actualizate, atat Organizatorul, cat si Administratorul site-ului se obliga sa administreze in conditii de siguranta si numai in vederea realizarii scopurilor specificate, datele personale furnizate de Participant.

6.2. Datele furnizate de catre Participanti sunt strict confidentiale. Organizatorul si Administratorul se angajeaza in fata Participantilor sai sa nu furnizeze aceste date unor terte persoane neautorizate.

6.3. Prin inscrierea pe acest Site, Participantul a fost informat si a acceptat Termenii si conditiile de utilizare a Site-ului. Prin utilizarea Site-ului, Participantul isi exprima acordul explicit si neechivoc ca Administratorul site-ului sa colecteze, sa inregistreze, sa organizeze, sa stocheze, sa extraga, sa consulte, sa utilizeze, sa transfere sau sa proceseze in orice alt mod, in conformitate cu prevederile legale aplicabile datele cu caracter personal pe care Participantul le furnizeaza (nume, prenume, adresa de email, numar telefon, fotografii, video-uri, texte etc.), in urmatoarele scopuri:

(i) organizarea si administrarea site-ului;

(ii) crearea si transmiterea de materiale electronice;

(iii) realizarea de rapoarte statistice;

(iv) comunicari electronice ale Organizatorului.

6.4. Organizatorul si Administratorul site-ului prelucreaza datele cu caracter personal si informatiile transmise de catre Participant cu buna credinta, asigurand pastrarea confidentialitatii si respectarea dreptului acestuia la viata privata, prelucrarea efectuandu-se cu respectarea legislatiei in vigoare.

6.5. Organizatorul si/sau Administratorul site-ului se obliga sa aplice, in legatura cu datele personale ale Participantilor sai masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, in special daca prelucrarea respectiva comporta transmisii de date in cadrul unei retele, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.

6.6. Participantul are urmatoarele drepturi conform Legii 677/2001 (art 12-18): dreptul la informare , dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie la prelucrarea datelor, dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

6.7. Exercitarea dreptului de opozitie asupra prelucrarii datelor se face prin inaintarea unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa Organizatorului. In cerere se va preciza daca se doreste ca informatiile sa fie comunicate la o anumita adresa, chiar si de e-mail. Organizatorul va comunica masurile adoptate/informatiile solicitate in termen de 15 (cincisprezece) zile lucratoare de la data primirii cererii.

6.8. Totodata, la cererea scrisa a Participantilor, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului, acesta se obliga: (a) sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date cu caracter personal ale acestuia, in mod gratuit; (b) sa rectifice, actualizeze, stearga etc., date a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 si Legii nr. 506/2004; si/sau (c) sa inceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului. In cererea formulata, Participantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si posta electronica.

6.9. Datele cu caracter personal vor putea fi transmise autoritatilor si/sau institutiilor publice, cu atributii in domeniul prevenirii si combaterii actiunilor ilicite/infractiunilor informatice, urmare a unei cereri expres formulate emise cu respectarea dispozitiilor legale, in vederea efectuarii de verificari justificate in baza legii.

6.10. Orice incercare de a accesa, utiliza sau modifica datele personale ale altui utilizator este strict interzisa, fiind pedepsita de lege contraventional sau penal, dupa caz. Organizatorul si Administratorul nu promoveaza transmiterea de mesaje electronice nesolicitate (SPAM).

7. Revizuiri ale Termenilor si Conditiilor

7.1. Organizatorul/Administratorul Site-ului isi rezerva dreptul de a modifica, adauga sau retrage Termenii si Conditiile Site-ului la orice ora si fara preaviz.

7.2. Orice utilizare a Site-ului dupa schimbarea acestor Termeni si Conditii inseamna implicit ca utilizatorul este de acord cu modificarile aparute.

ORGANIZATOR

NN Asigurari de Viata reprezentata prin dnul Marius Popescu – Director General si dna Carmen Soare – Director Marketing

ADMINISTRATOR SITE

Bogdan Nitu, in calitate de Director General, in calitate de imputernicit al Organizatorului, denumita in continuare „Administratorul Site-ului"

Termeni si conditii cookie-uri

Informatiile prezentate in continuare au scopul de a aduce la cunostinta utilizatorului mai multe detalii despre plasarea, utilizarea si administrarea "cookie"-urilor utilizate de site-ul drumultaunn.ro sau alte site-uri administrate de Webstyler SRL. De asemenea, sunt incluse si cateva linkuri utile legate de acest subiect.

In cazul in care aveti nevoie de detalii aditionale, iar acestea nu se regasesc mai jos, ne puteti contacta la: asigurari@nn.ro sau pensii@nn.ro.

Va rugam sa cititi cu atentie informatiile de mai jos.

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

In ceea ce numim "web 2.0", "cookie"-urile joaca un rol important in facilitarea accesului si livrarii multiplelor servicii de care utilizatorul beneficiaza pe internet, precum:

Personalizarea anumitor setari - limba in care este vizualizat un site, moneda in care se exprima anumite preturi sau tarife, pastrarea optiunilor pentru diverse produse (masuri, alte detalii etc) in cosul de cumparaturi (si memorarea acestor optiuni) - generandu-se astfel flexibilitatea "cosului de cumparaturi" (accesarea preferintelor vechi prin accesarea butonului „inainte" si „inapoi");

Cookie-urile ofera detinatorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt folosite site-urile lor de catre utilizatori, astfel incat sa le poata face mai eficiente si mai accesibile pentru acestia;

Permit aplicatiilor multimedia sau de un tip diferit de pe alte site-uri sa fie incluse intr-un anumit site pentru a crea o experienta de navigare mai valoroasa, mai utila si mai placuta;

Imbunatatesc eficienta publicitatii online.

Ce este un "cookie"?

Un "Internet Cookie" (termen cunoscut si ca "browser cookie" sau "HTTP cookie" ori, pur si simplu, "cookie") este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau pe alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de catre un web-server unui browser (de exemplu, Internet Explorer, Chrome) si este complet "pasiv" (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard drive-ul utilizatorului).

Un cookie este format din doua parti: numele si continutul (valoarea) cookie-ului. Mai mult, durata de existenta a unui cookie este determinata; tehnic, doar web-server-ul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou, in momentul in care un utilizator se intoarce pe web-site-ul asociat web-server-ului respectiv.

Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet.

Cookie-uri de sesiune - acestea sunt stocate temporar in dosarul de cookie-uri al browser-ului web pentru ca acesta sa le memoreze pana cand utilizatorul iese de pe web-site-ul respectiv sau inchide fereastra browser-ului (de exemplu, in momentul logarii/delogarii pe un cont de webmail sau pe retelele de socializare);

Cookie-uri permanente - acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau pe un echipament (si, in general, depind de durata de viata prestabilita pentru cookie).

Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie contine informatii care fac legatura intre un web-browser (utilizatorul) si un web-server specific (web-site-ul). Daca un browser acceseaza acel web-server din nou, acesta poate citi informatia deja stocata si poate reactiona in consecinta. Cookie-urile asigura utilizatorilor o experienta placuta de navigare si sustin eforturile multor web-site-uri de a oferi servicii confortabile utilizatorillor (preferinte in materie de confidentialitate online, optiuni privind limba site-ului, cosuri de cumparaturi sau publicitate relevanta).

Care este durata de viata a unui cookie?

Cookie-urile sunt administrate de web-servere. Durata de viata a unui cookie poate varia semnificativ, depinzand de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singura sesiune (session cookies) si nu mai sunt retinute dupa ce utilizatorul a parasit web-site-ul, iar alte cookie-uri sunt retinute si refolosite de fiecare data cand utilizatorul revine pe acel web-site (cookie-uri permanente). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi sterse de utilizator in orice moment prin intermediul setarilor browser-ului.

Cum sunt folosite cookie-urile de acest site?

O vizita pe acest site poate plasa cookie-uri in scopuri de:

performanta a site-ului

analiza a vizitatorilor

targetare geografica

inregistrare

publicitate

Cookie-uri de performanta

Acest tip de cookie retine preferintele utilizatorului pe acest site, astfel incat nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului.

Exemple:

setarile volumului pentru video player

viteza de video streaming cu care este compatibil browserul

Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor

De fiecare data cand un utilizator viziteaza acest site, softul de analytics furnizat de o terta parte genereaza un cookie de analiza a activitatii utilizatorului pe site. Acest cookie ne spune daca ati mai vizitat acest site pana acum. Browser-ul verifica daca aveti acest cookie, iar daca nu, vom genera unul, acesta permitand monitorizarea utilizatorilor unici care ne viziteaza si cat de des o fac. Atat timp cat nu sunteti inregistrat pe acest site, cookie-ul nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ci este utilizat doar in scop statistic. Daca sunteti inregistrat putem sti, de asemenea, detaliile pe care ni le-ati furnizat - adresa de e-mail si username-ul - acestea fiind supuse confidentialitatii si prevederilor din Termeni si Conditii, Politica de confidentialitate, dar si prevederilor legislatiei in vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.

Cookie-uri pentru geotargetting

Aceste cookie-uri sunt utilizate de catre un soft care stabileste din ce tara provii. Este complet anonim si este folosit doar pentru a targeta continutul -atunci cand sunteti pe pagina noastra in limba romana sau in alta limba, primiti aceeasi reclama.

Cookie-uri pentru inregistrare

Atunci cand va inregistrati pe acest site, generam un cookie care ne anunta daca sunteti inregistrat sau nu. Serverele noastre folosesc aceste cookie-uri pentru a ne arata contul cu care sunteti inregistrat si daca aveti permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, ne permite sa asociem orice comentariu pe care il postati pe site-ul nostru cu username-ul dvs. Daca nu ati selectat "pastreaza-ma inregistrat", acest cookie se va sterge automat cand veti inchide browser-ul sau calculatorul.

Cookie-uri pentru publicitate

Aceste cookie-uri ne permit sa aflam daca ati vizualizat sau nu o reclama online, care este tipul acesteia si cat timp a trecut de cand ati vazut mesajul publicitar. Aceste cookie-uri le folosim si pentru a targeta publicitatea online. Putem folosi, de asemenea, cookie-uri apartinand unei terte parti, pentu o mai buna targetare a publicitatii:. Aceste cookie-uri sunt anonime si stocheaza informatii despre continutul vizualizat, nu despre utilizatori. De asemenea, setam cookie-uri anonime si pe alte site-uri pe care avem publicitate. Primindu-le astfel, le putem folosi pentru a te recunoaste ca vizitator al acelui site, iar daca ulterior veti vizita site-ul nostru, vom putea livra publicitate bazata pe aceasta informatie.

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezinta punctul central al functionarii eficiente a Internetului, ajutand la generarea unei experiente de navigare prietenoase si adaptata preferintelor si intereselor fiecarui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate online, ci doar ca aceasta nu va mai putea tine cont de preferintele si interesele dvs, evidentiate prin comportamentul de navigare.

Exemple de intrebuintari importante ale cookie-urilor (care nu necesita autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

Continut si servicii adaptate preferintelor utilizatorului

Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor - retinerea parolelor, preferintele de limba (de exemplu, afisarea rezultatelor cautarilor in limba romana);

Retinerea filtrelor de protectie a copiilor privind continutul pe internet (optiuni "family mode", functii de "safe search");

Masurarea, optimizarea si caracteristicile de analytics - cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un web-site, ce tip de continut este vizualizat si modul cum un utilizator ajunge pe un web-site (prin motoare de cautare, direct, din alte web-site-uri etc). Web-site-urile deruleaza aceste analize de utilizare pentru a imbunatati site-urile in beneficiul utilizatorilor.

Securitate si probleme legate de confidentialitate

Cookie-urile NU sunt virusi! Acestea folosesc formate de tip „plain text”. Nu sunt alcatuite din bucati de cod, astfel incat nu pot fi executate si nici nu pot auto-rula. In consecinta, nu se pot duplica sau replica pe alte retele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot indeplini aceste functii, nu pot fi considerate virusi.

Cookie-urile pot fi totusi folosite pentru scopuri negative. Deoarece stocheaza informatii despre preferintele si istoricul de navigare ale utilizatorilor atat pe un site specific, cat si pe alte siteuri, cookie-urile pot fi folosite ca o forma de spyware. Multe produse anti-spyware sunt constiente de acest fapt si, in mod constant, marcheaza cookie-urile pentru a fi sterse in cadrul procedurilor de stergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

In general, browser-ele au integrate setari de confidentialitate care furnizeaza diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate si stergere automata dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri

Deoarece protectia identitatii este foarte valoroasa si reprezinta dreptul fiecarui utilizator de internet, este indicat sa se stie ce eventuale probleme pot crea cookie-urile. Pentru ca prin intermediul lor se transmit informatii intre browser si website, in mod constant si in ambele sensuri, daca un atacator sau o persoana neautorizata intervine in parcursul de transmitere a datelor, informatiile continute de cookie-uri pot fi interceptate. Desi in practica apare foarte rar, acest lucru se poate intampla daca browserul se conecteaza la server folosind o metoda nesecurizata (cum ar fi o retea WiFi deschisa publicului larg, nesecurizata sau accesul unui site necriptat)

Alte atacuri bazate pe cookie-uri implica setari gresite ale cookie-urilor pe servere. Daca un website nu solicita browserului sa foloseasca doar canale criptate, atacatorii pot folosi aceasta vulnerabilitate pentru a pacali browserele in a trimite informatii prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizeaza apoi informatiile pentru a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important sa fii atent in alegerea celei mai potrivite metodei de protectie a informatiilor personale.

Sfaturi pentru o navigare sigura si responsabila, bazata pe cookie-uri

Datorita flexibilitatii lor si a faptului ca majoritatea celor mai vizitate si celor mai mari site-uri folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai raspandite si utilizate: Youtube, Gmail, Yahoo si altele. Iata cateva sfaturi pe care daca le aplicati, puteti fi sigur ca navigati fara griji, insa cu ajutorul cookie-urilor:

Particularizati setarile browserului in ceea ce priveste cookie-urile conform nivelului dvs de confort in ceea ce priveste securitatea utilizarii lor;

Daca nu va deranjeaza cookie-urile si sunteti singura persoana care utilizeaza computerul, puteti seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare si al datelor personale de acces. Insa, daca impartiti accesul la calculator, puteti lua in considerare setarea browserului pentru a sterge datele individuale de navigare de fiecare data cand inchideti browserul. Aceasta este o varianta de a accesa site-urile care plaseaza cookie-uri si de a sterge orice informatie de vizitare la inchiderea sesiunii navigare.

Instalati si updatati constant aplicatii antispyware.

Multe dintre aplicatiile de detectare si prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, acestea impiedica browser-ul sa acceseze web-site-uri care ar putea sa exploateze vulnerabilitatile browser-ului sau sa descarce software periculos. Asigurati-va ca aveti browser-ul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookie-uri se realizeaza exploatand punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

Cookie-urile sunt pretutindeni si nu pot fi evitate daca doriti sa va bucurati de acces pe cele mai bune si cele mai mari site-uri de pe Internet - locale sau internationale. Cu o intelegere clara a modului lor de operare si a beneficiilor pe care le aduc, puteti lua masurile necesare de securitate astel incat sa navigati cu incredere pe internet.

Cum pot fi oprite cookie-urile?

Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat si folosit.

Este posibila setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau puteti seta browserul sa accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, daca nu sunteti inregistat folosind cookie-urile, nu veti putea lasa comentarii.

Toate browser-ele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in "optiuni" sau in meniul de "preferinte" al browser-ului dvs.

Pentru a intelege aceste setari, urmatoarele linkuri pot fi folositoare. Puteti folosi optiunea "ajutor" a browser-ului pentru mai multe detalii.

Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Chrome

Cookie settings in Safari

Linkuri utile

Daca doriti sa aflati mai multe informatii despre cookie-uri si la ce sunt utilizate, va recomandam urmatoarele linkuri:

Microsoft Cookies guide

All About Cookies

Acord includere colaj in galerie

1. Participantii pot alege sa bifeze in Site ca Materialele incarcate de ei sa primeasca statut de material public si astfel sa poata fi folosite de catre Administratorul site-ului pentru a fi publicate in zona de continut public a site-ului – sectiunea „Galerie” si accesate de orice utilizator al Site-ului, precum si de orice Participant.

2. Administratorul site-ului isi rezerva dreptul de a filtra si modera materialele care sunt incarcate pe site.

3. Pentru a finaliza inscrierea Materialului, Participantul trebuie sa fie de acord cu acesti termeni si conditii si sa parcurga toate etapele necesare.

4. Administratorul site-ului isi rezerva dreptul ca, in termen de 2 zile lucratoare de la data inscrierii materialului in aplicatie, sa-l stearga, in cazul in care nu respecta prevederile art. 4 al acestor termeni si conditii.

5. In situatiile in care Organizatorul va dori sa foloseasca materialele postate de catre Utilizatori pe Site in materiale de marketing (reclame video, fotografii outdoor, pop-uri, bannere online etc.) acesta are obligatia de a solicita in prealabil toate acordurile necesare utilizarii Materialelor respective, incluzand, dar fara a se limita la, acordul scris al fiecaruia dintre titularii drepturilor de autor aferente Materialelor.